Zaproszenie na XVII Lubelski Festiwal Nauki

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Miłośnicy Nauki!

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ponad rok temu świat na chwilę zatrzymał się w miejscu. Stanęliśmy w obliczu nowego zagrożenia, które zmieniło nasze dotychczasowe cele i plany na przyszłość. Pandemia Covid-19 wpłynęła na wiele sfer życia społecznego, ukazując jednocześnie nieocenioną rolę nauki w walce z koronawirusem. Pomimo kryzysu wywołanego trudną sytuacją społeczno-gospodarczą, uczelnie publiczne Lublina i Urząd Miasta Lublin podjęły wspólne działania na rzecz upowszechniania, promowania oraz popularyzowania nauki i badań naukowych wśród społeczności krajowej i międzynarodowej. W dniach 22-24 września 2020 roku na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji odbyły się w formie zdalnej Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Wydarzenie przeszło do historii jako unikalne w skali europejskiej przedsięwzięcie, które na nowo zdefiniowało prospołeczną wartość nauki, jaką jest służba na rzecz społeczeństwa.

Mamy ogromną nadzieję, że już za kilka miesięcy ponownie spotkamy się w murach uczelni i jednostek współorganizujących jeden z największych festiwali naukowych w Polsce. XVII Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Wydarzenie uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministra Edukacji i Nauki. W bieżącym roku planujemy realizację przełomowego w historii festiwalu programu, na który składają się m.in. Lubelski Piknik Naukowy na Placu Teatralnym przed gmachem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, podczas którego podjęta zostanie próba pobicia rekordu Polski na największy polimer, projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące oraz popularyzujące naukę i badania naukowe, spotkania ze światowej sławy popularyzatorami nauki, wydarzenia artystyczno-kulturalne i popularnonaukowe, międzynarodowe sympozjum naukowe dla studentów i młodych naukowców z całej Europy oraz konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w formule hybrydowej – część projektów oraz wydarzeń zostanie zrealizowana zarówno online, jak i w formie tradycyjnej przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Hasło festiwalu „Nauka bez granic. Enjoy science!” nawiązuje do radości płynącej z odkrywania świata nauki, przekraczania wielowymiarowych granic i wyrównania szans edukacyjnych, a przede wszystkim – komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej na polu nauki, sztuki, kultury i nowych technologii – stanowiąc jednocześnie pierwszy krok ku realizacji wizji, która oscyluje wokół planów umiędzynarodowienia LFN w ciągu kilku najbliższych lat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym święcie nauki.

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie