debatakonferencjawydarzenie

Debata prorektorów lubelskich uczelni publicznych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w debacie Prorektorów lubelskich uczelni publicznych, która odbędzie się w ramach „Międzynarodowego sympozjum naukowego dla studentów i młodych naukowców”. Panel dyskusyjny będzie transmitowany „na żywo” z ECOTECH-COMPLEX UMCS za pośrednictwem mediów społecznościowych – fanpage’u XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki i rozpocznie się już jutro o godzinie 11:00.

Lubelskie uczelnie wyższe reprezentować będą:

  • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
  • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni, Prorektor ds. nauki i zasobów ludzkich – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie;
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak, Prorektor ds. nauki – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
  • dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich – Politechnika Lubelska.

Tematem przewodnim debaty będą kwestie dotyczące współpracy doświadczonych naukowców z młodymi adeptami nauki. Ponadto rozmówcy opowiedzą o możliwościach międzynarodowej współpracy badawczej i dydaktycznej w zakresie różnych dziedzin naukowych oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie sztuki, kultury i nauki.

Wydarzenie zostanie zrealizowane jako pierwsza część „The International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days – Online Event”, w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Link do profilu XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki na platformie Facebook: https://www.facebook.com/festiwal.nauki.lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *