Zarejestruj

Projekty »

4 miliardy lat historii Europy. Co możemy zobaczyć w Skandynawii

:: Projekt U001 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
doświadczenie, dyskusja, pokaz
Nauki i sztuki
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku
Przedmioty
chemia, geografia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Autorzy
dr inż. Miłosz Huber (kierownik),
dr Olga Iakovleva
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 21
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 22

Miejsce realizacji: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (119A)
Adres: Lublin, Aleja Kraśnicka 2d

Inne projekty w tym miejscu

Nasz kontynent Europa jest zbudowany z dwu części, jedna nazywa się platformą zachodnioeuropejską z wieloma formacjami skalnymi, masywami górskimi a druga platformą wschodnioeuropejską. W tej drugiej znajdują się najstarsze zalążki naszego kontynentu, które można dziś oglądać w Skandynawii. Są to różnego rodzaju gnejsy oraz granodioryty, często wielokrotnie zmetamorfizowane. W tym obszarze widoczna jest duża różnorodność skał, które można podziwiać w terenie. Ich przykłady będzie można zobaczyć w trakcie zajęć warsztatowych. Dowiemy się także, dlaczego są one tak ważne dla nas gdyż będzie można obejrzeć ciekawe minerały z których pozyskujemy złoto, srebro, platynowce, chrom, nikiel, miedź, lit, tantal, cer, niob i wiele innych pierwiastków. 

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: archiwum własne.

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto