Szanowni Państwo,
Drodzy Miłośnicy Nauki,

Lubelski Festiwal Nauki organizujemy już po raz 18! Można powiedzieć, że wkraczamy w dorosłość. Tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki, której głównym organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, odbędzie się w dniach 10-16 września 2022 r. pod hasłem Ogrody Nauki.

Hasło Festiwalu jest metaforą, która inspiruje do korzystania z zasobów wiedzy w codziennym życiu. Ogród, tak jak nauka, jest przestrzenią uporządkowaną i świadomie prowadzoną. Więcej wyjaśnień znajdziecie Państwo w rozwinięciu hasła Ogrodu Nauki, do lektury którego zachęcam.

Pasja i determinacja organizatorów sprawiły, że Lubelski Festiwal stał się jednym z trzech największych w kraju i zadecydowanie największym w regionie wydarzeniem kulturalno-naukowym, które upowszechnia, promuje i popularyzuje osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne i artystyczne wśród wszystkich grup wiekowych, od juniorów do seniorów.

W programie Festiwalu, poza stałymi elementami takimi jak projekty i Lubelski Piknik Naukowy, znajdą się wydarzenia specjalne – Ogrody Literatury, Ogrody Żywności, Ogrody Podróży, Ogrody Ekologii, Ogrody Przyrody, a w nich m.in. panele dyskusyjne, prezentacje oraz wykłady gościnne osobowości naukowych, literackich, artystycznych, kulturalnych, a także blogerów internetowych.

XVIII Lubelski Festiwal Nauki będzie otwierał laboratoria i sale wykładowe, aby pobudzać zainteresowania i fascynować nauką. Będzie również zachęcać młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem miejsca na kontynuowanie nauki, do studiowania właśnie w Lublinie!

W imieniu nas – organizatorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lublin serdecznie zapraszam do udziału w XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki.

Niech festiwalowy Ogród Nauki, stanowiący miejsce wyjątkowe, przepełnione marzeniami, pozostanie Festiwalowym Ogrodem Spotkania!

Do zobaczenia wkrótce

Prof. dr hab. Adam Waśko

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

Komitet Honorowy

 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
  JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
  JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
  JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
  JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Organizatorzy

 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Politechnika Lubelska

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Urząd Miasta Lublin

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Adam Waśko
  Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Członkowie

 • dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni
  Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
  Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
  Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 • prof. dr hab. Adam Waśko
  Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 Koordynatorzy Organizacyjni

 • mgr Iwona Pachcińska  |  Koordynator ds. Mediów i Biura Organizacji Festiwalu  |  Kierownik Biura Mobilności Akademickiej  | iwona.pachcinska@up.lublin.pl
 • mgr Iwona Niezgoda  |  Koordynator ds. sponsorów  |  Dyrektor Centrum Transferu Technologii |  iwona.niezgoda@up.lublin.pl
 • mgr Izabela Czaja-Banasiak  |  Koordynator ds. projektu  |  Kierownik Działu Nauki | izabela.czaja@up.lublin.pl
 • mgr Ilona Stańczak |  Koordynator ds. organizacji logistycznej Lubelskiego Pikniku Naukowego |  Biuro Informacji i Marketingu |  ilona.stanczak@up.lublin.pl
 • mgr Adriana Sobczak-Frynas  |  Koordynator ds. współpracy z Uczelniami w organizacji Lubelskiego Pikniku Naukowego |  Biblioteka Główna |  adriana.sobczak@up.lublin.pl
 • dr Andrzej Zykubek  |  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
  Koordynator ds. Obsługi Serwisu Internetowego  |  info@festiwal.lublin.pl

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • dr Dagmara Sadowska  |  organizacja Festiwalu | Dział Kadr i Płac |  dagmara.sadowska@up.lublin.pl
 • mgr Karolina Kwapisz  |  organizacja Festiwalu | Centrum Informatyki | karolina.kwapisz@up.lublin.pl
 • mgr Tomasz Chmurski  | Organizacja Koncertu Zespołów Folklorystycznych i Potańcówki folkowej |  Centrum Kultury i Folkloru Wsi | jawor@up.lublin.pl
 • dr hab. Leszek Rydzak, prof. uczelni  |  organizacja programu artystycznego na scenie podczas Lubelskiego pikniku Naukowego |  Wydział Inżynierii Produkcji |  leszek.rydzak@up.lublin.pl

Koordynatorzy uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Lubelska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Urząd Miasta Lublin

Koordynatorzy wydziałowi


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Koordynator Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • prof. dr hab. Tomasz Oniszczuk, Wydział Inżynierii Produkcji

Koordynatorzy Wydziałowi


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Koordynator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Koordynatorzy Wydziałowi

Politechnika Lubelska

Koordynator Politechniki Lubelskiej

Koordynatorzy Wydziałowi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Koordynator Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Koordynatorzy Wydziałowi

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych UMCS


Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynator Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. med.  Monika Jakubiak-Hulicz  |  monika.jakubiak-hulicz@umlub.pl

Koordynatorzy Wydziałowi


Urząd Miasta w Lublinie

 


 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerzy Festiwalu