Zarejestruj

Projekty »

ABC mikrobiologii żywności dla dzieci

:: Projekt UP (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Łukasz Drozd (kierownik),
dr Monika Ziomek, dr Monika Maćkowiak-Dryka, dr Przemysław Knysz, dr hab. Michał Gondek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Veterinarium (301)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty mają na celu przekazanie dzieciom wiedzy na temat wpływu drobnoustrojów na bezpieczeństwo żywności. W trakcie realizacji projektu zostaną
omówione zagrożenia związane z obecnością drobnoustrojów w żywności, jak również pozytywna rola bakterii w wytwarzaniu niektórych produktów spożywczych.
W części praktycznej zostaną omówione zasady wykonania posiewu mikrobiologicznego.