Zarejestruj

Projekty »

Absorpcja atomowa na tropie „heavymetalowych” przestępców

:: Projekt UP006 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki chemiczne, weterynaria
Przedmioty
biologia, chemia, ochrona środowiska, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Rafał Olchowski (kierownik),
prof. dr hab. Jose Luis Piedra Valverde, dr Agnieszka Chałabis-Mazurek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 10:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Veterinarium (510)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Trucizny znajdujące się w próbkach biologicznych występują zazwyczaj w małych ilościach, w dużym rozproszeniu i w stanie związanym z różnymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi. Z tego powodu wykrycie trucizny prostymi metodami analitycznymi staje się trudne a czasami wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Identyfikacja trucizny wymaga oddzielenia danego związku od pozostałych i zagęszczenia do postaci umożliwiającej jej wykrycie. Specyficzną grupę trucizn stanowią metale ciężkie, w tym metale bezwzględnie toksyczne (Cd, Pb, As, Hg), które z białkami tworzą trwałe, złożone kompleksy typu albuminatów. Wyodrębnienie tego typu trucizn z materiału biologicznego w postaci czystej i niezwiązanej umożliwia technika mineralizacji. Mineralizacja polega na zniszczeniu substancji organicznych, w celu przeprowadzenia poszukiwanych metali w postać jonową, co umożliwia ich identyfikację. Jakościowe i ilościowe oznaczenie metali wykonuje się metodą zwaną absorpcyjną spektrometrią atomową.

W trakcie pokazu laboratoryjnego uczestnicy poznają wszystkie etapy procesu identyfikacji toksycznych metali w materiale biologicznym - od poboru próbki poprzez jej przygotowanie, wyizolowanie toksyny z próbki, aż po jej jakościowe i ilościowe oznaczenie. Przeprowadzona zostanie demonstracja nowoczesnej aparatury badawczej – spektrometrów absorpcji atomowej, bomby teflonowej, analizatora rtęci. Dla osób chętnych wykonana zostanie analiza rtęci w próbkach włosów.

  • Foto