Zarejestruj

Projekty »

Akademia miareczkowania

:: Projekt U004 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
laboratorium
Nauki i sztuki
nauki chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Autorzy
dr Mateusz Ochab (kierownik),
dr hab. Joanna Lenik
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 10:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Chemii - Duża Chemia (328)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty laboratoryjne skierowane dla uczniów szkół średnich, w szczególności profili z rozszerzoną chemią. W trakcie projektu będą omówione teoretycznie i
praktycznie następujące zagadnienia:

 • We wstępnej części uczniowie zapoznają się z wybranymi wskaźnikami alkacymetrycznymi, które wykazują zróżnicowane zabarwienie w roztworach
  o różnym pH. Uczniowie poznają zasadę działania wskaźników alkacymetrycznych, zbadają zmiany barwy wybranych (ok. 10) wskaźników w
  roztworze kwaśnym i zasadowym.
 • W kolejnej części warsztatów, uczniowie oznaczają zawartość kwasu octowego w otrzymanej do analizy próbce. Zapoznają się z podstawowym
  sprzętem analitycznym: rodzajem (kolby miarowe, kolby stożkowe, biureta, pipeta, zlewka) oraz zasadą posługiwania się. Wykonają analizę kwasu
  octowego metodą klasycznego miareczkowania alkacymetrycznego przy użyciu roztworu ok. 0,1M NaOH wobec wskaźnika fenoloftaleiny. Wykonają
  trzy równoległe oznaczenia i podają wynik analizy jako średnią arytmetyczną (odrzucają przy tym wynik wątpliwy).
 • W podsumowaniu, uczniowie wykreślają krzywą miareczkowania dowolnego kwasu określoną zasadą na podstawie wyliczanych punktów na krzywej.
  Poznają zasadę doboru wskaźnika alkacymetrycznego na podstawie określonej krzywej miareczkowania oraz przebieg krzywej miareczkowania w
  zależności od rodzaju układu analit/titrant.
 • Foto