Zarejestruj

Projekty »

Akwizycja ruchu w praktyce / Obszary zainteresowania i tajemnice eyetrackingu

:: Projekt PL004 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
Przedmioty
informatyka, technologia informacyjna
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Tomasz Zientarski (kierownik),
dr inż. Jakub Smołka, dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska, dr Edyta Łukasik, dr Paweł Powroźnik, dr Mariusz Dzieńkowski, dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (505)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 36c

Inne projekty w tym miejscu

Grupa zostanie podzielona na dwie podgrupy.
Uczestnicy uczestniczą kolejno w dwóch różnych pokazach, każdy po 20 minut.


I grupa
Tytuł pokazu: Akwizycja ruchu w praktyce.


Akwizycja ruchu (ang. motion capture) jest stosowana w badaniach naukowych jak również w przemyśle rozrywkowym. Pełni istotną rolę w badaniach nad ruchem człowieka ale również w realizacji wielu kinowych hitów czy gier komputerowych. Pokaz krótko prezentuje zasadę działania sprzętu do akwizycji ruchu oraz przebieg typowej sesji nagraniowej. Omówione zostaną typowe etapy obróbki nagrania i związane z nią problemy. Uczestnicy pokazu będą mieli okazję wzięcia udziału w krótkim nagraniu.


II grupa
Tytuł pokazu: Obszary zainteresowania i tajemnice eyetrackingu.


Badania eyetrackingowe polegają na pomiarze, rejestracji i analizie ruchów oczu oraz położenia wzroku. Realizowane są za pomocą eyetrackerów, które
umożliwiają precyzyjne określenie gdzie, jak długo oraz w jakiej kolejności kierowany jest wzrok osoby badanej.
Pokaz będzie okazją do poznania praktycznych zastosowań eyetrackingu oraz zasady działania mobilnego i stacjonarnego eyetrackera. Ochotnicy będą mogli wziąć udział w krótkim eksperymencie wykorzystującym technikę śledzenia wzroku.

  • Foto
  • Foto