Zarejestruj

Projekty »

Analiza prób włamania na komputer osobisty

:: Projekt UP009 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
dyskusja, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
informatyka, nauki o bezpieczeństwie
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
mgr inż. Dariusz Siłuch (kierownik),
dr inż. Piotr Maksym, dr inż. Monika Krzywicka, dr inż. Agnieszka Buczaj, dr inż. Anna Pecyna
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (141)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

W projekcie zostaną przedstawione, wyniki analizy danych dotyczących prób włamania na komputer osobisty przez port RDP (stale
włączona usługa pulpitu zdalnego). Omówione będą m.in.: metoda sprawdzenia ilości prób logowania na komputer, określenie geolokalizacji adresu IP z
którego dokonano próby logowania oraz wizualizacja wyników analiz na mapie.

  • Foto