Zarejestruj

Projekty »

Archeologia o działaniach II wojny światowej w Lublinie

:: Projekt U016 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, tylko dla nauczycieli, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
archeologia, historia
Przedmioty
historia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Historii i Archeologii
Autor
dr Rafał Niedźwiadek
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 50

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historii i Archeologii (Sala Obrad Rady Wydziału)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

II wojna światowa to tragiczny okres w dziejach świata. Polska i jej mieszkańcy byli jednymi z pierwszych, jakie doświadczyły okrucieństwa na każdym polu.

Działania militarne oraz los podbitej ludności rekonstruują i opisują historycy. Do niedawna wydawało się, że ten rodzaj narracji jest wyczerpujący. Jednak prace archeologiczne, jakie można zaliczyć do rodzącego się nurtu „archeologii pól bitewnych”, dostarczają zupełnie nowych źródeł. Nie inaczej stało się w przypadku Lublina – badania wykopaliskowe prowadzone w ostatnich latach na Placu Litewskim, pomiędzy ulicami Lubartowską i Świętoduską oraz w pobliżu skrzyżowania ul. Wieniawskiej i Czechowskiej, pozwoliły odsłonić miejsca starć bitewnych, które rozegrały się w lipcu 1944 roku. Badania ujawniły linie umocnień naziemnych oraz drążonych pod powierzchnią gruntu (schrony i korytarze). Na każdym z tych stanowisk czytelne były ślady prowadzenia ostrzału, a nawet walki wręcz. Pozyskano bardzo liczne kategorie zabytków od stricte militarnych po dokumenty, a także przedmioty osobiste osób biorących udział w starciach. Odsłonięte zostały także pochówki poległych. Wydaje się, że badania archeologiczne dostarczyły szczegółowych danych, pozwalających rekonstruować, nie tyle wielkie kampanie, ile tę szczególną bitwę.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami najnowszych prac, które wnoszą wiele nowych danych o kilku dniach lipca 1944 roku, gdy Lublin przechodził z rąk hitlerowskich w stalinowskie.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: archiwum własne. 

  • Foto