Zarejestruj

Projekty »

Bakterie i grzyby - nasi sprzymierzeńcy w ochronie środowiska

:: Projekt UP022 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących
Forma prezentacji
dyskusja, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Jolanta Joniec (kierownik),
dr hab., prof. uczelni Agata Święciło
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 8
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 8

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. S. Leszczyńskiego 7 (304)
Adres: Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

Mikroorganizmy żyjące w glebie pomimo, że są niewidoczne to jednak są bardzo liczne. W 1 gramie gleby mogą ich być tysiące, miliony a nawet miliardy! Dodatkowo wykazują bardzo dużą bioróżnorodność. Są wśród nich bakterie, grzyby, pierwotniaki, glony a nawet wirusy. Jedne z nich są samożywne inne cudzożywne. W zależności od warunków jakie panują w danym miejscu, w glebie spotkamy drobnoustroje beztlenowe, tlenowe, lubiące odczyn kwaśny, zasadowy, potrzebujące do życia dużo składników pokarmowych oraz takie które dobrze radzą sobie w miejscach ubogich w pokarm i wodę. Dzięki swojej ogromnej liczebności i różnorodności mikroorganizmy glebowe potrafią żyć w różnych warunkach również w tych skrajnych takich jak gleby zdegradowane. Człowiek niestety niszczy środowisko  glebowe przez działalność przemysłową zbyt intensywne rolnictwo czy generowanie ogromnych ilości różnych odpadów. W naprawieniu tych szkód pomagają nam właśnie mikroorganizmy glebowe m.in. przez rozkład zanieczyszczeń, symbiozę z roślinami, produkowanie próchnicy, rozkład odpadów w wyniku którego powstają składniki  pokarmowe dla roślin, zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Bakterie i grzyby glebowe to nasi sprzymierzeńcy w walce o czyste środowisko. 

  • Foto