Zarejestruj

Projekty »

Bezpieczny mózg: mechanizmy ochronne i obronne

:: Projekt UP028 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
ćwiczenia, laboratorium
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, weterynaria
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Karol Rycerz (kierownik),
prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, dr Aleksandra Krawczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Veterinarium (236)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Mózgowie jest centralną częścią ośrodkowego układu nerwowego i jednocześnie nadrzędnym narządem u ludzi i zwierząt. Sprawuje ono kontrolę nad funkcjonowaniem całego organizmu poprzez nadzorowanie i sterowanie pracą wszystkich narządów oraz utrzymanie odpowiedniej homeostazy. Odpowiada także za wyższe funkcje nerwowe takie jak zdolności poznawcze, pamięć i uczenie się, warunkuje istnienie świadomości. Mózgowie jest narażone na wiele niebezpiecznych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Z tego powodu wyposażone zostało w liczne mechanizmy ochronne i obronne. Ochronę mózgowia zapewnia między innymi czaszka i opony mózgowe. Przed czynnikami chemicznymi chroni go szczelna bariera krew-mózg. Natomiast czynniki biologiczne jak np. bakterie zwalczane są za pośrednictwem komórek tkanki glejowej, astrocytów i mikrogleju. Glej może modulować funkcjonowanie układu odpornościowego, co również wpływa na zdolności obronne całego organizmu. W przypadku uszkodzenia mózgowia mogą powstawać blizny glejowe lub, jak wykazują najnowsze badania, może dochodzić do powstawania nowych komórek nerwowych. Neurogeneza odgrywa istotną rolę w zapełnianiu ubytków np. w hipokampie, dzięki czemu może prowadzić do odtworzenia zdolności uczenia się i pamięci po urazie. Celem prezentacji jest przedstawienie różnych mechanizmów ochronnych i obronnych przeciwko niebezpiecznym czynnikom w obrębie mózgowia.

Każdy uczestnik XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki będzie mógł osobiście obserwować w mikroskopie świetlnym barwne preparaty histologiczne, oraz dokonać ich strukturalnej analizy. Ponadto obserwacje poprzedzone zostaną krótkim wprowadzeniem przy użyciu prezentacji multimedialnej.

  • Foto