Zarejestruj

Projekty »

Biblioteka hybrydowa - możliwości i wyzwania

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt K016 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki o kulturze i religii
Przedmioty
wiedza o kulturze
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autor
dr Aleksandra Pawlik-Kopek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 18

Celem wykładu jest przedstawienie modelu biblioteki hybrydowej, w środowisku akademickim na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w perspektywie zmieniających się warunków pracy dydaktycznej i naukowej. Podczas spotkania zostaną omówione formy działalności, które wpływają na charakter Placówki, stającej się miejscem łączącym czytelników stacjonarnych i wirtualnych.