Zarejestruj

Projekty »

Biomasa - czy prąd rośnie na polu?

:: Projekt UP011 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. leśne, n. techniczne
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Alina Kowalczyk-Juśko (kierownik),
dr inż. Agnieszka Listosz, Edyta Szymczak, Katarzyna Kozłowska, Kamil Zygmunt
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 48
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 13

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (143)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Projekt przybliża problematykę energetycznego wykorzystania biomasy w różnych technologiach konwersji (spalanie, fermentacja w biogazowniach, piroliza). W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane różne gatunki roślin energetycznych, w tym rzadko uprawiane w Polsce, a także produkty energetyczne z nich wytworzone: brykiety, pelety. Krótka prezentacja multimedialna pokaże znaczenie biomasy w aktualnym miksie energetycznym i projekcje na przyszłość. Słuchacze będą mogli obejrzeć żywe okazy roślin, kiszonki, granulaty energetyczne.