Zarejestruj

Projekty »

Było sobie życie - podstawy embriologii człowieka

:: Projekt UM044 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
dr Joanna Sekita-Krzak (kierownik),
dr Beata Cichacz-Kwiatkowska, dr Marta Lis-Sochocka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (Aula Collegium Medicum)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z okresem rozwoju wewnątrzmacicznego człowieka i podstawami embriologii. Projekt realizowany jest w formie prezentacji multimedialnej. Zawiera liczne zdjęcia przedstawiające zarodek i płód ludzki. Omówione zostały procesy zapłodnienia, implantacji, przekształcenia zachodzące w okresie zarodkowym i płodowym. Zawarto informacje na temat rozpoznawania wczesnej ciąży, zagrożeń rozwoju wewnątrzmacicznego (wady wrodzone i czynniki teratogenne) oraz problemy wynikające z nieprawidłowego czasu trwania ciąży (wcześniactwo). Powiemy co można zrobić aby okres rozwoju wewnątrzmacicznego człowieka uczynić jak najbardziej bezpiecznym i zapewnić dziecku harmonijny rozwój w pierwszych dziewięciu miesiącach życia