Zarejestruj

Projekty »

Ceramiczna manufaktura – warsztaty z lepienia glinianych naczyń pradziejowych

:: Projekt U033 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
archeologia, historia, nauki o sztuce
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, historia sztuki, plastyka, technika, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Historii i Archeologii
Autorzy
dr Piotr Mączyński (kierownik),
Patryk Węgłowski, Bartłomiej Orzeł, Maciej Wasiewicz, Lena Białczak, Agata Prus
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historii i Archeologii (09 SH)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty garncarskie, których celem jest zaprezentowanie pradziejowych technik lepienia naczyń oraz nanoszenia ornamentu. Jako modele posłużą neolityczne wyroby gliniane datowane w przedziale 7800-4300 lat temu. Zajęcia rozpocznie prezentacja technik garncarskich oraz metod zdobienia naczyń. W dalszej części zajęć uczestnicy będą mogli spróbować sił przy własnoręcznym lepieniu naczyń glinianych. W ramach warsztatów zapewniamy wszystkie niezbędne materiały. Zajęcia mogą zostać przeprowadzone na Wydziale Historii i Archeologii UMCS lub po wcześniejszym ustaleniu opiekuna klasy w szkole uczestników.

Warsztaty będą współprowadzone przez Studentów z Instytutu Archeologii UMCS.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: VIVIANE6276 z Pixabay.

 

  • Foto