Zarejestruj

Projekty »

Charakterystyki lepkosprężyste walcowych próbek owoców i warzyw

:: Projekt UP038 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
pokaz
Nauki i sztuki
inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
fizyka i astronomia, technika
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab. Zbigniew Stropek (kierownik),
dr inż. Paweł Kołodziej
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 16:00 - 17:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (247)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Pokaz ma na celu przedstawienie testów ściskania i relaksacji naprężeń walcowych próbek owoców i warzyw w quasi-statycznych warunkach naprężeń.

Wyznaczone  parametry charakterystyk lepkosprężystych umożliwiają uzyskanie wielu istotnych informacji z punktu widzenia inżynierii produkcji i przetwórstwa. Odporność na uszkodzenia, jakość konsumpcyjna i przechowalnicza, stopień dojrzałości, różnicowanie odmian, a także ocena zdolności do zbioru mechanicznego to tylko niektóre możliwości ich zastosowania. Wielkości te mogą być wykorzystane do określenia stanu naprężeń i odkształceń w różnego rodzaju owocach i warzywach o odmiennej budowie i strukturze komórkowej, a także o różnej gęstości i zawartości wody.