Zarejestruj

Projekty »

Chcę się uczyć, ale... jakie czynniki blokują nasze zaangażowanie w naukę?

:: Projekt K022 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
psychologia
Przedmioty
filozofia, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autor
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 10:00 - 11:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 10:00 - 11:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 503)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty skierowane są dla uczniów i mają formę gry podczas której wraz z uczestnikami będziemy odkrywać co nam pomaga w nauce a co nas blokuje. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego niektórzy uczniowie angażują się na lekcji a inni nie.