Zarejestruj

Projekty »

Co „piszczy” w osadzie czynnym

:: Projekt PL013 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
badanie, doświadczenie, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda, technika
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Grzegorz Lagod (kierownik),
dr hab. Mariola Chomczyńska, inż. Agata Bober, Aleksandra Kozłowska, Joanna Czerpak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 18

Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii Środowiska (201)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 40b

Inne projekty w tym miejscu

Inżynieria środowiska zwykle postrzegana jest jako dyscyplina naukowa z pogranicza techniki oraz nauk biologicznych i chemicznych. Często też kojarzona jest z szeroko pojętą dbałością o środowisko, w ramach której naukowcy prowadzą badania nad rozwiązaniami technologicznymi zgodnymi z założeniami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotna jest w takim wypadku dbałość o jakość wody pitnej wynikająca z obowiązku zabezpieczenia jej zasobów dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Niestety zadanie to nie należy do prostych, gdyż rozwój cywilizacyjny pociąga za sobą problem narastającej ilości ścieków, co z kolei powoduje, iż coraz większej wagi nabierają zagadnienia technologii ich oczyszczania. Inżynierowie Środowiska starają się poprawić jakość zasobów wodnych, zaś dążąc do tego celu udoskonalają metody i rozwiązania, które z jednej strony muszą być jak najbardziej funkcjonalne i skuteczne a z drugiej - ekonomicznie i opłacalne. Jednym z takich właśnie rozwiązań jest wykorzystanie bioreaktorów z obecnością odpowiednio ukształtowanych zgrupowań mikroorganizmów osadu czynnego do oczyszczania ścieków.

W ramach niniejszego projektu przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące budowy i zasady funkcjonowania bioreaktorów z osadem czynnym, które standardowo wykorzystywane są w oczyszczalniach ścieków. Zaprezentowane zostaną również sposoby oceny procesów zachodzących we wspomnianych bioreaktorach w oparciu o analizę obrazów mikroskopowych przedstawiających organizmy osadu czynnego. Pokaz dotyczył będzie zarówno analizy mikroskopowej kłaczków osadu (uwzględniającej ich wielkość i kształt), jak również liczebności mikroorganizmów wskaźnikowych obecnych w osadzie czynnym. Organizmy występują też w pozostałych częściach oczyszczalni pod postacią błony biologicznej, która pokrywa powierzchnię wszystkich elementów bezpośrednio stykających się ze ściekami i również może służyć do celów bioindykacyjnych.

Prezentacja ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących osadu czynnego oraz ukazanie roli bioindykacji w eksploatacji oczyszczalni ścieków. Pokazane zostaną bakterie, orzęski, wiciowce i inne charakterystyczne dla oczyszczalni organizmy, wskazane zostaną też właściwości, potrzeby i zachowanie osadu czynnego pozwalające na jego ocenę. Informacje te pomogą zrozumieć rolę bioindykacji w prowadzeniu procesu oczyszczania.

W ramach pokazu uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji ważniejszych grup organizmów wskaźnikowych takich jak orzęski, wrotki, ameby, wiciowce a także własnoręcznego wykonania i obejrzenia preparatu z tymi organizmami pod mikroskopem.

  • Foto
  • Foto
  • Foto