Zarejestruj

Projekty »

Co się dzieje z tabletką po jej połknięciu?

:: Projekt UM054 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
laboratorium, pokaz, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
nauki farmaceutyczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny
Autorzy
dr Łukasz Zimmer (kierownik),
dr Michał Szumiło, dr Piotr Belniak, prof. dr hab. Ewa Poleszak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 32

Miejsce realizacji: Collegium Universum (109)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Tabletka jest obecnie najpopularniejszą formą leku. Każdy od małego dziecka po osobę straszą ma do czynienia z tą postacią leku.

Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z  przemianami jakimi podlega tabletka po jej połknięciu. Losy leku zostaną  zaprezentowane poprzez przedstawienie i wyjaśnienie kolejnych etapów jakim podlega on w organizmie określanymi skrótem LADME. Skrót ten oznacza: uwalnianie – rozpad tabletki i rozpuszczenie leku (Liberation), wchłanianie leku do krwi  (Absorption), rozmieszczenie leku w tkankach organizmu (Distribution), metabolizm – unieczynnienie leku i ułatwienie jego eliminacji z organizmu (Metabolism) i wydalanie leku z organizmu (Excretion).
Następnie uczestnicy projektu  w formie warsztatowej wezmą udziału w badaniach, które prowadzi się w celu oceny uwalniania leku. Zaprezentowane zostaną aparaty, które naśladują warunki panujące w przewodzie pokarmowym, czyli takie, jakim poddana jest np. tabletka po podaniu doustnym. Osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość zapoznania się z etapami jakim podlega w organizmie lek połknięty w tabletce oraz wzięcia udziału w badaniach wykonywanych zarówno w ramach badań naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym.