Zarejestruj

Projekty »

Cyrkularne miasto? Włączam się!

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U048 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o Ziemi i środowisku
Przedmioty
ekonomia w praktyce, ochrona środowiska, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Autor
dr Joanna Szafran
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 16

Zielona transformacja stawia wiele wyzwań przed miastami, które borykają się z m.in. z problemami niekontrolowanej suburbanizacji, rosnącej liczby ludności, smogiem i śmieciami, a także wyczerpywaniem zasobów.

Projekt ma przybliżyć istotę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz jakie korzyści niesie ona dla mieszkańców, środowiska i gospodarki.

Zaprezentowane zostaną praktyki cyrkularne wybranych miast na świecie, a następnie wspólnie zastanowimy się nad możliwościami i przykładami ich wdrożenia w polskich miastach. Stworzymy mapę myśli, w jaki sposób możemy włączyć się do „zamykania pętli” na rzecz miasta oszczędzającego zasoby oraz minimalizującego szkodliwe emisje i odpady.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: djedj z Pixabay.

  • Foto