Zarejestruj

Projekty »

Czesław Martyniak 1906-1939

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
pokaz, wykład
Nauki i sztuki
filozofia, historia
Przedmioty
etyka, filozofia, historia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autor
dr hab. Rafał Charzyński
Początek
Wtorek 2024-09-17 09:00
Link do prezentacji pojawi się automatycznie
Idź do prezentacji on-line

Prezentacja pokazuje sylwetkę lubelskiego uczonego Czesława Martyniaka. Urodzony jeszcze przed odzyskaniem niepodległości jako bardzo młody człowiek był świadkiem tworzenia się państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Wzrastał zatem w atmosferze entuzjazmu jaki wywołało odrodzenie ojczyzny. Przełożyło się to na ogromną determinację na kształtowanie własnego charakteru poprzez stawianie sobie wymagań i systematyczną pracę nad sobą. Po maturze rozpoczął studia prawnicze w KUL, a w trakcie ich trwania podjął również studia filozoficzne. W tym czasie działał również w organizacjach studenckich. Po ukończeniu prawa, studiowanie filozofii kontynuował w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone doktoratem poświęconym filozoficznym fundamentom prawa (Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu). Powróciwszy do Polski w 1931 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno - Ekonomicznych KUL. W 1933 uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Rok później zawarł związek małżeński z Aliną Borkowską. Lata trzydzieste ubiegłego wieku były dla Martyniaka nie tylko czasem bardzo intensywnej pracy naukowej, której efektem są liczne publikacje z rozprawą habilitacyjną na czele, ale również okresem aktywności sportowej. Reprezentował KUL w wielu imprezach sportowych sam systematycznie uprawiając tenis, siatkówkę i narciarstwo. W 33 rocznicę urodzin 24 maja 1939 r. na podstawie pracy "Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena" uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagielońskim w zakresie teorii i filozofii prawa. W październiku 1939 r. zdecydował się rozpocząć zajęcia w okupowanym Lublinie, bez zwracania się o pozwolenie do hitlerowców, podobnie jak wielu pracowników KUL. Swój ostatni wykład poprowadził 10 listopada 1939 r. Następnego dnia wraz z wszystkimi profesorami obecnymi wówczas na terenie Uniwersytetu został aresztowani i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim. W tym czasie przyszła na świat jego druga córka, o urodzeniu której dowiedział się z grypsu. 23 grudnia został rozstrzelany na lubelskim kirkucie wraz z 9 przedstawicielami polskiej inteligencji.

W trakcie prezentacji pokazane zostaną zdjęcia Czesława Martyniaka, odczytane fragmenty jego pamiętnika, wspomnienia więźniów Zamku Lubelskiego oraz relacje świadków przesłuchiwanych przez IPN w 2005 r. w ramach śledztwa mającego ustalić odpowiedzialnych za zamordowanie polskich inteligentów 23 grudnia 1939 r.