Zarejestruj

Projekty »

Czy buddyzm podbije Zachód?

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U050 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
filozofia, historia, nauki o kulturze i religii
Przedmioty
filozofia, historia, religia, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
dr hab. Marek Szymański
Początek
Piątek 2023-09-22 11:00
Edycja zakończona
Idź do prezentacji on-line

Wywodzący się z Indii buddyzm jest czwartą religią świata, jeśli chodzi o liczbę wyznawców. Z uwagi na swój nieteistyczny charakter wyraźnie wyróżnia się wśród wielkich religii. Duże zainteresowanie budzi założyciel buddyzmu, Siddhartha Gautama, który w starożytnych Indiach antycypował tendencje typowe dla współczesnej kultury Zachodu. Do tendencji tych należą: równe traktowanie płci, niechęć do instytucji hierarchicznych, indywidualizm, nieufność względem autorytetów, demokratyzacja dostępu do sacrum. Medytacja buddyjska jest coraz szerzej wykorzystywana w psychoterapii i w medycynie. Niektórzy twierdzą, że osiągnięcia filozofii buddyjskiej uprawianej przed wiekami są zgodne z ustaleniami współczesnej fizyki.

Wykładowca omówi charakterystyczne cechy tradycyjnego buddyzmu i wyróżni jego główne postaci. Przedstawi skalę i przyczyny dobrej recepcji rozpatrywanej religii na Zachodzie w ostatnich dziesięcioleciach. Słuchacze dowiedzą się, czym różni się buddyzm oferowany dziś mieszkańcom Zachodu od tradycyjnego buddyzmu azjatyckiego. Podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość buddyzmu na Zachodzie. 

Wykład on-line będzie połączony z prezentacją (główne tezy i liczne ilustracje). W ostatniej części spotkania słuchacze będą mogli zadawać pytania i dzielić się uwagami.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: truthseeker08, Sasin Tipchai, Honey Kochchaphon KaensenPixabay.

  • Foto
  • Foto
  • Foto