Zarejestruj

Projekty »

Czy i jak myślą instytucje?

:: Projekt U054 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
filozofia, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne
Przedmioty
filozofia, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
dr Andrzej Stawicki
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 100
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 100

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (Aula )
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma za zadanie przedstawienie socjologicznego ujęcia procesów poznawczych w złożonych układach społecznych, jak instytucje i organizacje. Prowadzący postara się przedstawić mechanizmy i procesy zachodzące w różnych systemach społecznych, które odpowiadają za kształtowanie się kolektywnej świadomości, uczenia się oraz kształtowania tożsamości złożonych układów społecznych, jak grupy i organizacje. Omówione zostaną podstawowe założenia z różnych dziedzin wiedzy, jak interdyscyplinarne teorie systemów złożonych, kognitywistyczne ujęcia umysłu rozszerzonego oraz socjologiczne ujęcie samoorganizujących się systemów komunikacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób prowadzone są badania nad procesami poznawczymi w organizacjach oraz jakie znaczenie mają np. dla doskonalenia metod zarządzania, planowania strategicznego oraz adaptacji do zmieniającego się dynamicznie otoczenia. Ponadto dowiedzą się co wspólnego mają ze sobą mrowiska, mózgi i społeczeństwa ludzkie oraz co oznacza tajemnicze słowo EMERGENCJA :).

Zapraszamy!

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Gerd Altmann z Pixabay.

  • Foto