Zarejestruj

Projekty »

Czy jestem twórczy i kreatywny?

:: Projekt U055 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki o zarządzaniu i jakości
Przedmioty
podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Autorzy
mgr Sylwia Sagan (kierownik),
dr Agnieszka Piasecka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny (104)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej związanej z automatyzacją, robotyzacją, czy sztuczną inteligencją i nowymi technologiami ważne jest zwrócenie uwagi nie tylko na nowe technologie, ale także na ludzi i kompetencje jakimi powinni oni dysponować. Kompetencje przyszłości, które powinniśmy rozwijać w obliczu postępu technologicznego, dotyczą obszarów, które w tym momencie nie są proste do zautomatyzowania i zalgorytmizowania. Związane są one m.in. z relacjami międzyludzkimi, umiejętnością współpracy i pracy w zespole, inteligencją emocjonalną, komunikacją, czy kreatywnością. Kreatywność pozwala na znalezienie i zaproponowanie nowatorskich i nieszablonowych rozwiązań problemów, jak też na podejmowanie twórczych, oryginalnych i odważnych decyzji. Kreatywność, jak i inne kompetencje można ćwiczyć i rozwijać. Każdy z nas dysponuje pewnym poziomem kreatywności oraz predyspozycjami do mniej lub bardziej twórczej pracy, które można poddać treningowi. Podczas zajęć przedstawione i wykorzystane zostaną kwestionariusze dotyczące identyfikacji i stopnia kreatywności oraz twórczych zachowań uczestników, a także proste ćwiczenia pozwalające rozwijać kreatywność i twórczość. 

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: John Hain z Pixabay.

  • Foto