Zarejestruj

Projekty »

Czy każdy plastik jest taki sam? - identyfikacja tworzyw sztucznych

:: Projekt K036 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
laboratorium, pokaz
Nauki i sztuki
nauki chemiczne
Przedmioty
chemia, ochrona środowiska
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Medyczny
Autor
dr Agnieszka Szmagara
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (1.09)
Adres: Lublin, ul. Konstantynów 1J

Inne projekty w tym miejscu

Właściwości plastiku, które początkowo stanowiły jego zalety, czyli trwałość, odporność na wilgoć i czynniki chemiczne, bardzo szybko stały się przyczyną problemów ekologicznych, ze względu na trwałe zanieczyszczenie środowiska. Wiele produktów posiada oznaczenia przydatności do recyklingu, które pomagają w identifikacji, nie każdy jednak wie co oznaczają i który polimer jest bezpieczny, np. w kontakcie z żywnością.

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z:
- rodzajami polimerów i ich zastosowaniami,
- klasyfikacją szkodliwości dla środowiska oraz sposobami graficznego oznaczania produktów (piktogramy),

- metodami identyfikacji związków polimerowych (technika FT-IR),
- podkreślenie konieczności kontroli przy segregacji odpadów oraz zapoznanie z metodami postępowania z odpadami w poszczególnych grupach szkodliwości
(segregacja i recykling).