Zarejestruj

Projekty »

Czy kot domowy wpływa na środowisko naturalne?

:: Projekt UP027 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. leśne, n. weterynaryjne
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Zbigniew Bełkot (kierownik),
Anna Martin, Paulina Bagińska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 48
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 15:00 - 16:00
Wolne miejsca: 50

Miejsce realizacji: Collegium Veterinarium (sala B)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Kot domowy jest jednym z najpopularniejszych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi. Jest to zwierzę obligatoryjnie mięsożerne i doskonale wyspecjalizowane w polowaniu. Drapieżnictwo u tego gatunku poparte jest niezwykle silnym instynktem  łowieckim, który często nie jest związany z zaspokojeniem głodu. Kot, jako zwierzę synantropijne, bardzo dobrze dostosował się do życia w okolicy siedzib ludzkich. Wysoki sukces rozrodczy kota, niekontrolowany przez człowieka, stał się problemem dla przetrwania drobnych zwierząt żyjących w tym samym środowisku. Kot domowy, stale lub okresowo przebywający poza siedzibami ludzkimi, na terenie Polski uznawany jest za gatunek inwazyjny. Ze względu na swoja anatomię, behawior oraz wielkość populacji, stał się realnym problemem dla środowiska przyrodniczego. Negatywny wpływ kota domowego na środowisko rozpatrywać można w kilku aspektach:

  • intensywne polowanie na różne gatunki zwierząt (w tym gatunki chronione),
  • wywoływanie stresu u ptaków przekładające się na zmniejszoną płodność, zwłaszcza w przypadku ptaków gniazdujących na ziemi,
  • konkurowanie z innymi drapieżnikami, takimi jak np.: łasica,
  • krzyżowanie się ze żbikiem europejskim (Felis silvestris), wpływające negatywnie na czystość genetyczną niewielkiej populacji tego gatunku.

Na podstawie badań prowadzonych nad zachowaniem kotów domowych można ograniczyć negatywny wpływu tego gatunku na populacje zwierząt dzikich, wykorzystując stosowanie odpowiednich karmy pełnomięsnych, zawierających odpowiednią ilość kalorii, makro- i mikroelementów oraz tauryny w codziennej diecie kotów. Następnym czynnikiem ograniczającym jest inicjowanie regularnych zabaw imitujących polowanie. Najważniejszymi aspektami pozostają: ograniczanie wychodzenia kotów domowych poza obręb siedzib ludzkich i kontrolowanie populacji przez planowany rozród i sterylizację.  Poruszona w wykładzie tematyka i rozwinięcie problemów dotyczących tego zagadnienia jest kompendium wiedzy na temat behawioru kotów domowych i ich wpływy na populację dzikich zwierząt. Informacje przedstawione w opracowaniu mogą być również przydatna w skutecznym redukowaniu wpływu kota domowego na środowisko przyrodnicze.

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto