Zarejestruj

Projekty »

Czy nieśmiertelność człowieka jest postulatem filozoficznym przyrodoznawstwa?

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki teologiczne
Przedmioty
filozofia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autor
prof. dr hab. Zenon Roskal
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Norwidianum (CN 204)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Ksiądz Władysław Michał Dębicki (1853-1911) w polskim filozoficzno-teologicznym milieu jest filozofem przemilczanym. W ciągu 113 lat jakie minęły od jego śmierci nie ukazała się ani jedna praca poświęcona wyłącznie jego poglądom filozoficznym. Warto zauważyć, że praca Dębickiego pt. ,,Nieśmiertelności człowieka jako postulat filozoficzny przyrodoznawstwa’’ miała, tylko w ciągu ośmiu lat (1883-1891), aż pięć wydań, lecz dzisiaj jest zupełnie zapomniana. Bezpośrednio po wydaniu tej książki była bardzo burzliwa dyskusja na temat zaproponowanego przez Dębickiego dowodu nieśmiertelności duszy. Współcześnie dowód ten jest jednak zupełnie pomijany przez filozofów i teologów. Na wykładzie zaproponuję odpowiedź na pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy.

  • Foto