Zarejestruj

Projekty »

Czy noworodek widzi, słyszy, czuje?

:: Projekt UM087 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Przedmioty
biologia, medycyna, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Agnieszka Skurzak (kierownik),
dr Mariola Kicia, mgr Katarzyna Dziaduszek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (121)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Projekt prezentuje dowody wskazujące, że noworodek widzi słyszy i czuje. Pod koniec XIX wieku William James określił stan umysłowy noworodka jako „wielki zamęt kolorystyczny i dźwiękowy”. Czy tak jest?

Rozwój w okresie noworodkowym jest bardzo dynamiczny. To w jaki sposób noworodek będzie funkcjonował w środowisku, oraz jak będą zaspakajane jego podstawowe potrzeby wpływać będzie na kolejne lata życia.

Do 3. roku życia układ nerwowy dziecka dojrzewa i wykazuje dużą plastyczność, dlatego tak istotna jest wczesna stymulacja rozwojowa która umożliwia wytwarzanie nowych łuków odruchowych i połączeń nerwowych. Zgodnie z teorią pierwszeństwa dotyczącą uczenia się, nabyte pierwsze umiejętności utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie.

Jakie czynniki wpływają na zachowanie noworodka? Co powoduje że noworodek jest spokojny, albo zdenerwowany? Są to pytania na które spróbujmy znaleźć odpowiedź.

Jeśli chcesz poznać świat widziany oczami noworodka zapraszam na spotkanie.