Zarejestruj

Projekty »

Czym jest dobro i zło? Krótki przewodnik po etyce

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
dyskusja
Nauki i sztuki
filozofia
Przedmioty
etyka, filozofia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autor
dr Jacek Jarocki
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 220)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Dobro i zło to kategorie, którymi posługujemy się na co dzień, obecne nie tylko w ocenach moralnych, ale także głęboko zakorzenione w wierzeniach religijnych, a wreszcie – w literaturze i sztuce. Ale czym tak naprawdę jest dobro, a czym zło? I czy w ogóle są realne? Niektórzy twierdzą, iż moralność to przypadkowy wynik długotrwałego procesu doboru naturalnego, który „wdrukował” w nas przekonania użyteczne dla przetrwania naszego gatunku. Inni uważają, że pojęcia dobra i zła są pozbawione znaczenia, opisują bowiem wyłącznie subiektywne uczucia osób, które się nimi posługują albo powszechne, lecz przypadkowe przekonania danej kultury. A jednak wielu z nas ma głęboko zakorzenione przekonanie, że dobro i zło są jak najbardziej realne. Kto ma rację?

W ramach tego wykładu konwersatoryjnego będziemy roztrząsać te kwestie. Najpierw wprowadzimy podstawowe narzędzia pojęciowe, które pomogą nam zdefiniować konkretne stanowiska w sporze o realne i obiektywne istnienie dobra i zła. Następnie będziemy szukali argumentów na poparcie konkretnych poglądów, a także racji przemawiających przeciwko nim. W drugiej części wprowadzimy dwie naczelne dziś teorie moralne i omówimy, która z nich sprawdza się lepiej. Jak się okaże, w świetle tych koncepcji każdy z nas jest do pewnego stopnia niespójny moralnie, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że żadna z nich nie jest w pełni zadowalająca.

Celem wykładu jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi informacjami z zakresu teorii moralności. Wiadomości te będą bez wątpienia pomocne w trakcie kształcenia szkolnego, ale także pozwolą na bardziej świadome zaangażowanie w spory światopoglądowe.

  • Foto