Zarejestruj

Projekty »

Dbałość o zdrowie pod kontrolą (online)

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U063 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu
Przedmioty
wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
Autor
dr Tomasz Bielecki
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 109

Podczas wykładu, który będzie się składał z części teoretycznej i praktycznej zostanie zaprezentowany projekt Studentfit. Projekt jest programem interwencyjno- badawczym adresowanym do studentów studiujących na różnych kierunkach studiów w całej Polsce. Celem projektu było określenie wybranych czynników kształtujących styl życia studentów i wpływających na ich zdrowie w aspekcie aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. Ponadto powstały narzędzia wspierające proces edukacji zdrowotnej prowadzony w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych przez Uczelnie Wyższe i Akademickie Związki Sportowe umożliwiających bezpośrednią analizę uzyskanych wyników, określających profil wydolności prozdrowotnej. Jednym z takich narzędzi jest darmowa aplikacja mobilna na telefon Studentfit.

W części praktycznej zajęć uczestnicy wydarzenia będą mogli za pomocą analizatorów firmy Tanita dokonać pomiaru składu ciała. Zostanie m.in. dokonany pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości wisceralnej tkanki tłuszczowej, jak również masy ciała oraz masy tkanki mięśniowej w kilogramach. Będzie można zmierzyć całkowitą zawartość wody w organizmie, dzięki której dowiedzą się czy ich ciało jest odpowiednio nawodnione. Serdecznie zapraszam.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Photo Mix z Pixabay.

  • Foto