Zarejestruj

Projekty »

Decyzja o warunkach zabudowy po zmianach

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U064 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, wykład
Nauki i sztuki
nauki o polityce i administracji, nauki prawne
Przedmioty
podstawy prawa, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
mgr Robert Orłowski
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 13:00 - 15:00
Wolne miejsca: 99
Idź do prezentacji on-line

Projekt polega na spotkaniu poświęconym zbliżającym się zmianom prawnym, w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przewidziany jest wykład dotyczący podstawowych kwestii dotyczących zarówno starych, jak i nowych zasad wydawania wskazanych wyżej decyzji. Istnieje możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji dotyczącej tematu. W chwili zgłaszania projektu nie jest jeszcze znany ostateczny kształt zmian prawnych, w dalszym ciągu trwa bowiem proces legislacyjny.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia:  John Dortmunder z Pixabay.

 

  • Foto