Zarejestruj

Projekty »

Diagnostyka obrazowa gadów

:: Projekt UP062 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Klaudiusz Szczepaniak (kierownik),
dr Piotr Dębiak
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, ul. Dworcowa 11

Inne projekty w tym miejscu

Techniki diagnostyki obrazowej są powszechnie wykorzystywane w praktyce weterynaryjnej. Coraz większą liczbę pacjentów lecznic weterynaryjnych stanowią zwierzęta egzotyczne w tym gady. Unikatowa budowa anatomiczna tych zmiennocieplnych kręgowców jest swoistym wyzwaniem dla radiologów weterynaryjnych, którzy wykorzystując badanie radiologiczne, tomografię komputerową, oraz badanie ultrasonograficzne są w stanie precyzyjnie zobrazować struktury wewnętrzne organizmu dzięki czemu często możliwe jest wprowadzenie skutecznej terapii. Celem projektu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik RTG, TK, USG jakimi dysponuje UP w Lublinie w diagnostyce chorób gadów.

  • Foto