Zarejestruj

Projekty »

Dlaczego Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę? Próba wyjaśnienia politologicznego

:: Projekt U070 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki o polityce i administracji
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Autor
dr Andrzej Dumała
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 11:00 - 13:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (A.2.22)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 45

Inne projekty w tym miejscu

Projekt realizowany w formie wykładu konwersatoryjnego. Celem spotkania jest przedstawienie hipotez wyjaśniających decyzję Federacji Rosyjskiej o agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku. Na podstawie dostępnych w źródłach otwartych informacji dokonana zostanie m.in. weryfikacja hipotezy o wystąpieniu w rosyjskim ośrodku tzw. syndromu myślenia grupowego, opracowanej w literaturze patologii decydowania grupowego. Uczestnicy spotkania mogą też oczekiwać prób rekonstrukcji elementów procesu decyzjnego, przy użyciu różnych typów analizy decyzyjnej.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Peace,love,happiness z Pixabay

 

  • Foto