Zarejestruj

Projekty »

Eksperymentalna poezja prawnicza

:: Projekt U055 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
edukacja medialna, historia sztuki, język polski, plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr hab., prof. uczelni Piotr Szreniawski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Wydział Prawa i Administracji (Aula Uniwersytecka)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie–Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

W ramach projektu przyjrzymy się tytułom aktów normatywnych, zauważymy charakterystyczne cechy języka prawnego oraz sprawdzimy, jak można wykorzystywać teksty prawne do tworzenia poezji.

Porozmawiamy o znaczeniu formy – będzie mowa nie tylko o formach takich, jak sonet czy haiku, ale też o formie aktu normatywnego czy o formie działań społeczno-organizatorskich.

Zastanowimy się nad precyzją i pięknem języka przepisów prawa, ale też omówimy zjawiska błędów prawodawczych i niezrozumiałości przepisów.

Czy wiecie, że tekst przepisów wolno kopiować, i nie jest to łamanie praw autorskich? Właśnie to zjawisko zamierzamy wykorzystać.

Osoby uczestniczące w warsztatach będą tworzyć wiersze, zarówno tradycyjne, jak też wiersze konkretne – graficzne i dźwiękowe.

Będziemy wycinać z fragmentów ustaw różne zwroty, słowa, zdania, i układać z tego wiersze, będzie też czytanie na głos.

Czym jest eksperyment w poezji? Tutaj traktujemy go jako poszukiwanie czegoś ciekawego, ale też jako zabawę.

Czym jest poezja tradycyjna? Chodzi o wykorzystanie słów, dbanie o treść, skupienie na nastroju albo na opowieści, na pięknie języka. Ale spokojnie, jeśli to dla Ciebie za mało, jest też poezja konkretna!

Czym jest poezja konkretna? To skupienie na fragmentach liter, na brzmieniach fragmentów słów, ale też ogólnie, na wyglądzie słów i wierszy oraz na ciekawych wykonaniach wierszy przy pomocy głosu. Jeśli będą osoby chętne, może stworzymy chór i wspólnie wykonamy jakiś wiersz, zbudowany z fragmentów jakiejś ustawy?

Trzymajmy formę!

  • Foto