Zarejestruj

Projekty »

Enjoy science, enjoy Open Access. Korzyści i praktyki deponowania prac w repozytoriach naukowych

:: Projekt U069 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Przedmioty
technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Autorzy
mgr Urszula Poślada (kierownik),
mgr Grzegorz Szczypa
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (21)
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty dedykowane studentom, doktorantom i pracownikom naukowym lubelskich uczelni, dzięki którym można poznać teoretyczne podstawy Open Access; zalecenia MEiN, co do polityki rozwoju OA oraz praktyczne metody deponowania prac w otwartych repozytoriach naukowych.

Open Acces pozwala nie tylko na radość z dostępu do otwartej, powszechnej i pozbawionej granic nauki, ale także daje szansę na promocję indywidualnego i instytucjonalnego dorobku naukowego.

  • Foto