Zarejestruj

Projekty »

Filozofia a nauka i religia w ujęciu Alberta Einsteina

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U077 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. fizyczne, n. humanistyczne, n. teologiczne
Przedmioty
etyka, filozofia, fizyka i astronomia, przyroda, religia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
dr hab., prof. uczelni Andrzej Łukasik
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 173
Idź do prezentacji on-line

Albert Einstein uznawany jest za największego uczonego wszech czasów. Był przede wszystkim fizykiem – autorem szczególnej i ogólnej teorii względności, autorem najsłynniejszego równania na świecie wyrażającego równoważność masy i energii oraz jednym z twórców mechaniki kwantowej. Był również filozofem – pisał o "religijności kosmicznej" polegającej na podziwie piękna i harmonii Wszechświata, która stanowi dla uczonego motywację dla poświęcenia się badaniom naukowym; o Bogu, który wprawdzie jest "wyrafinowany", ale nie jest "złośliwy" i "nie gra w kości" z Wszechświatem; o "wewnętrznej doskonałości teorii naukowej" jako jednym z kryteriów jej prawdziwości. Sformułował również interesującą koncepcję etyki niezależnej od religii. Wbrew rozpowszechnionej współcześnie opinii uczony podkreślał, że fizyka i filozofia są ze sobą głęboko powiązane. Celem wykładu jest analiza relacji między filozofią a nauką i religią w ujęciu Einsteina, który mawiał o sobie, że jest "głęboko wierzącym ateistą".

  • Foto