Zarejestruj

Projekty »

Filozofia miłości Sørena Kierkegaarda oraz jej współczesna adaptacja

:: Projekt U078 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
filozofia, język polski
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Dorota Tymura (kierownik),
Oliwia Okoniewska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 16:00 - 17:00
Wolne miejsca: 19

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (301)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Czym jest miłość i w jaki sposób się ona przejawia?

Jednym z najbardziej interesujących filozofów, którzy podejmowali się rozważań na ten temat jest XIX-wieczny duński filozof wiary oraz poeta romantyczny: Søren Aabye Kierkegaard. Urodzonego w 1855 roku Kierkegaarda od młodości interesowały podstawy filozofii człowieka, a szczególnie zagadnienie miłości. Żył 42 lata, jednak jego życie obfitowało w wiele wydarzeń, które wpłynęły ostatecznie na poglądy filozoficzne młodego Sørena, w tym na jego przekonania dotyczące miłości.

Kierkegaard w ramach swojej twórczości filozoficznej ukazuje różne aspekty miłości i wiąże je ściśle z trzema stadiami egzystencji, stanowiącymi fundament jego filozofii człowieka. W jego tekstach odnajdziemy zarówno przykłady miłości: od godnej etycznego potępienia do godnej pochwały i naśladowania, od skrajnie egoistycznej do rycerskiej, od miłości do człowieka do miłości do Boga.

Spotkanie ma na celu prezentację poglądów Kierkegaarda oraz wspólne zastanowienie się, czy XIX-wieczna myśl Kierkegaarda wpisuje się w dzisiejsze czasy, a jeżeli tak, to gdzie należałoby jej szukać.

  • Foto