Zarejestruj

Projekty »

Folklor między archiwum a estradą

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6)
Forma prezentacji
film, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
sztuki muzyczne
Przedmioty
język polski, muzyka, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filologiczny
Autorzy
dr Anna Kaczan (kierownik),
dr Katarzyna Prorok, mgr Bogdan Bracha, dr Agata Bielak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historii i Archeologii (126 SH)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

W „Pracowni Etnolingwistycznej” Instytutu Filologii Polskiej UMCS od dziesiątek lat gromadzone są materiały dotyczące polskiej kultury ludowej. W zbiorach Pracowni znajdują się m.in.: taśmoteka nagrań terenowych (głównie z terenu Lubelszczyzny i południowo-wschodniej Polski), kartoteka kolęd (KarKol), baza FOLBAS (obejmująca teksty pieśni i wierszy z Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, www.folbas.umcs.lublin.pl) oraz kartoteka Słownika stereotypów i symboli ludowych, którego pomysłodawcą i redaktorem jest prof. Jerzy Bartmiński. Autorzy prezentacji zechcą zaprezentować ww. zbiory. W ramach prelekcji zostanie zaprezentowany film o Oskarze Kolbergu, najwybitniejszym i najbardziej pracowitym polskim etnografie.

Archiwalne zapisy pieśni ludowych można ożywić – jedną z osób, która przetwarza tradycyjne pieśni jest muzyk z zamiłowania i animator kultury, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego folku, praktyk i teoretyk tego nurtu – Bogdan Bracha. Lider zespołu Orkiestra św. Mikołaja zaprezentuje pierwsze instrumenty ludowe, pokaże również, jak narodziła się muzyka.

 

  • Foto
  • Foto