Zarejestruj

Projekty »

Geoarcheologia – co geografię łączy z archeologią?

:: Projekt U097 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
archeologia, nauki o Ziemi i środowisku
Przedmioty
geografia, historia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Historii i Archeologii
Autor
dr Marcin Szeliga
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 18
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 8

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historii i Archeologii (Sala Obrad Rady Wydziału)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Wykład skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych (kl. VI-VII) oraz ponadpodstawowych. Ma na celu promocję interdyscyplinarnego nurtu badań naukowych, skoncentrowanych na poznaniu najstarszej przeszłości człowieka oraz identyfikacji charakteru oraz skali jego oddziaływania na ówczesne środowisko przyrodnicze. Podstawę prezentacji stanowić będą wyniki takich badań – uzupełnione o omówienie różnych metod badawczych oraz analitycznych wykorzystywanych w ich trakcie – prowadzonych przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: archiwum własne.

 

  • Foto