Zarejestruj

Projekty »

"Gruszki na wierzbie - prawda czy fałsz?"

:: Projekt UP103 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
biologia, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Autorzy
dr inż. Piotr Baryła (kierownik),
dr hab. Magdalena Kapłan
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 08:00 - 10:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (113)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest prezentacja różnych metod rozmnażania roślin ze szczególnym uwzględnieniem rozmnażania heterowegetatywnego. W trakcie prezentacji zostaną pokazane możliwości modyfikowania różnych cech roślin (wyglądu i cech użytkowych np. smaku owoców). Ponadto omówione będą poszczególne komponenty roślin rozmnażanych heterowegetatywnie (podkładki i odmiany szlachetnej) oraz metody rozmnażania (okulizacja i szczepienie).