Zarejestruj

Projekty »

Hej Zabawo! Pomóż mamie, pomóż tacie - kształtowanie u najmłodszych postawy odpowiedzialności i pomagania innym.

:: Projekt UM123 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
ćwiczenia, konkurs, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
mgr Karolina Landos (kierownik),
mgr Beata Bojarczuk, mgr Anna Anisiewicz, dr hab., prof. uczelni Katarzyna Kanadys, dr Monika Wójtowicz-Marzec
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (301)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się  jego umiejętnościom poznawania i odbierania otaczającego świata, rozumienia go dlatego w procesie wychowania i kształcenia postaw społeczno-moralnych dzieci bardzo ważne jest stwarzanie sytuacji wychowawczych, które zachęcają do poznawania otaczającej go rzeczywistości za pomocą wszystkich zmysłów, jako bazy doświadczeń niezbędnej do rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego oraz fizycznego. Taka pozytywna baza zwiększy chęć niesienia pomocy oraz  opiekowania się innymi ludźmi czyli wytworzenia odpowiedzialności nie tylko za siebie ale także za inne osoby( np młodsze rodzeństwo, rodziców, rówieśników) Przyczynia się to wtedy do rozwijania w dziecku wrażliwości na cierpienie, ból, samotność . Czynności , które dziecko będzie podejmowało na rzecz innych opierają się w znacznej mierze na zjawisku empatii, a więc zdolności wczuwania się w stany psychiczne innych ludzi, rozumienia ich i współodczuwania z nimi. Uczą najmłodsze pokolenie rozwijania troski oraz bycia życzliwym dla innych.

Wyżej wymieniony projekt ma na celu 

  1. nawiązanie prawidłowych relacji interpersonalnych miedzy rodzicami, opiekunami a dzieckiem
  2. pomoc w rozwijaniu zdolności do identyfikowania i radzenia sobie z emocjami w stosunku do najbliższych
  3. rozwijanie umiejętności troski o innych w tym najbliższych członków rodziny i rówieśników
  4. kształtowanie postaw społeczno-moralnych
  5. panowanie nad negatywnymi emocjami.

 

 Pamiętajmy każde dziecko jest  małym dzieckiem , z małymi zasobami , z niską kontrolę własnych emocji i dużą potrzebą ważności. Podarujmy dzieciom empatią.