Zarejestruj

Projekty »

Heraldyczne i kostiumologiczne oblicze cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej w Lublinie

:: Projekt U108 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wystawa, wernisaż
Nauki i sztuki
historia, nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, historia sztuki, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Historii i Archeologii
Autorzy
dr hab. Tomisław Giergiel (kierownik),
Konrad Wainberger, mgr Dariusz Boruch, mgr Anna Dubis
Początek
Piątek 2023-09-22 13:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Sala Wystawiennicza Muzeum UMCS)
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Wystawa Heraldyczne i kostiumologiczne oblicze cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej w Lublinie ukazuje wyniki pracy studenckiego Koła Nauk Pomocniczych Historii działającego na Wydziale Historii i Archeologii UMCS w Lublinie.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: archiwum własne.

 

  • Foto