Zarejestruj

Projekty »

Hocus POCUS: czym można czarować w chorobach nerek?

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt UM127 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
ćwiczenia, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne
Przedmioty
biologia, fizyka i astronomia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
dr Izabela Zakrocka (kierownik),
dr Jolanta Szeliga-Król, prof. dr hab. Wojciech Załuska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Badania radiologiczne stanowią podstawę diagnostyki chorób nerek. Badanie ultrasonograficzne (USG) nerek stanowi bezpieczną alternatywę dla tomografii komputerowej. USG w szybki i prosty sposób pozwala ocenić pacjenta z dolegliwościami sugerującymi chorobę układu moczowego. POCUS (point of care ultrasound) jest rodzajem USG, w którym ocenia się wybrane elementy anatomiczne w celu szybkiej oceny stanu pacjenta. W prezentacji zostanie przedstawione zastosowanie POCUS w chorobach nerek.