Zarejestruj

Projekty »

Hybrydowe nanomateriały przyszłości

:: Projekt U114 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Autor
dr Damian Nieckarz
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Wydział Chemii - Duża Chemia (121)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3

Inne projekty w tym miejscu

Racjonalne konstruowanie hybrydowych nanomateriałów stanowi obecnie niezwykle interesujący problem badawczy i jest możliwe z zastosowaniem reguł chemii supramolekularnej na powierzchniach płaskich o dobrze zdefiniowanej geometrii, jak np. Cu(111), Ag(111), Au(111). W tym celu mogą być stosowane odwracalne, kierunkowe wiązania międzycząsteczkowe, które pozwalają na powstawanie złożonych struktur supramolekularnych w oparciu o proste jednostki budulcowe (strategia bottom-up). Co ważne, strategia ta umożliwia nie tylko projektowanie porowatych sieci i łańcuchów molekularnych w skali nano, ale również deterministycznych kryształów fraktalnych, których synteza nie jest możliwa z zastosowaniem standardowych metod syntezy organicznej.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Victoria_Regen z Pixabay.

 

  • Foto