Zarejestruj

Projekty »

Identyfikacja grup fukcyjnych - pokazy labolatoryjne

:: Projekt UM130 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie
Nauki i sztuki
inżynieria chemiczna, nauki chemiczne, nauki farmaceutyczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny
Autorzy
dr Kinga Paruch (kierownik),
dr Edyta Stefaniszyn, dr Lidia Węglińska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 13:00 - 15:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (436)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Uczestnicy projektu będą mieli okazję wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas lekcji chemii w Szkole Ponadpodstawowej, dotyczącą grup funkcyjnych głównych związków organicznych. Uczniowie własnoręcznie wykonają proste reakcje probówkowe i na własne oczy zobaczą jak ciekawa i kolorowa jest chemia organiczna. Wśród doświadczeń czekających na uczniów znajdą się m.in Próba Tollensa, Próba Trommera, Próba Molischa, reakcje odróżniające alkany od alkenów, reakcja z wodorotlenkiem miedzi i wiele innych. Nasze zajęcia będą doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką laboratorium chemicznego, poznania zasad w nim panujących oraz warunków w jakich kształcą się przyszli Farmaceuci czy Analitycy Medyczni.