Zarejestruj

Projekty »

Jak skutecznie kształtować swoje zdrowie? Zdrowy styl życia dla opornych

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U141 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
nauki o zdrowiu
Przedmioty
ochrona zdrowia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
mgr Anna Sadowska (kierownik),
dr Ewa Lecka
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Idź do prezentacji on-line

W pierwszej części spotkania uczestnicy scharakteryzują swój styl życia, wykorzystując specjalnie skonstruowany arkusz. Następnie (w oparciu o przedstawione wyniki badań socjomedycznych) dokonają krytycznej oceny, identyfikując zachowania pro- i antyzdrowotne. Ostatni etap polega na opracowaniu indywidualnych modelowych scenariuszy stylu życia uczestników, uwzględniających konieczne modyfikacje (eliminacja zachowań antyzdrowotnych, wprowadzenie/utrwalenie zachowań korzystnych dla zdrowia).
Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją warsztatu, który odbył się w ramach Drzwi Otwartych UMCS (2018, 2022) na Wydziale Filozofii i Socjologii.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Denise Husted z Pixabay.

 

 

  • Foto