Zarejestruj

Projekty »

Jak żyć ze sobą w zgodzie? jak mówić "nie"? Techniki asertywne. Ćwiczenia praktyczne. Quiz z nagrodami

:: Projekt K090 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII
Forma prezentacji
ćwiczenia, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki o zdrowiu
Przedmioty
biologia, ochrona zdrowia, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autorzy
dr Monika Nowakowska (kierownik),
mgr Iwona Uliasz
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 24

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 204)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Projekt jest poświęcony technikom zachowań asertywnych, które są ważnymi umiejętnościami społecznymi - jako formy wyrażania siebie i obrony swojej przestrzeni psychologicznej. Spotkanie będzie prowadzone w formie warsztatowej (ćwiczenia praktyczne) z elementami prezentacji. Zostanie przedstawiona wiedza i umiejętności dotyczące takich zagadnień jak: wyrażanie zachowań asertywnych przy respektowaniu uczuć, postaw i opinii innych osób; zachowania uległe i agresywne; wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych; przyjmowanie ocen (pochwał i krytyki) na swój temat. Na zakończenie spotkania (w części podsumowania) zostanie przeprowadzony quiz z nagrodami.