Zarejestruj

Projekty »

Jaka emerytura?

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U128 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Autor
dr Piotr Zieliński
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 39
Idź do prezentacji on-line

Brak dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę to poważny problem. Nie wiedząc ile pieniędzy będziemy potrzebować, gdy osiągniemy wiek emerytalny,  wierzymy, że to, co wypłaci nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wystarczy na starość. Świadczenia emerytalne są istotnym, a często jedynym źródłem dochodu po zakończeniu aktywności zawodowej. Dla wielu osób ich wartość może stanowić o różnicy pomiędzy spokojną starością a życiem w ubóstwie. Brak myślenia o zabezpieczeniu na odległą przyszłość to postawa charakterystyczna zwłaszcza dla młodych ludzi.

Spotkanie ma na celu wyjaśnienie czym jest zabezpieczenie emerytalne, jaką spełnia rolę oraz dlaczego musimy wykazać się indywidualną przezornością w zakresie gromadzenia środków finansowych na okres starości.

  • Foto