Zarejestruj

Projekty »

Jakie są granice ulepszania poznawczego człowieka?

:: Projekt K077 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Przedmioty
biologia, etyka, filozofia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autor
dr hab., prof. uczelni Zbigniew Wróblewski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Gmach Główny KUL (GG 213)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Idea trwałego ulepszania kondycji człowieka motywaje do badań  naukowych, futurologicznych projektów, ale także do  marzeń i  fantazji. Czy to nie jest kusząca wizja  np. transfer słownika języka chińskiego przez połączenia USB albo prostsza operacja - kalendarium hisotrii Polski transferujemy do mózgu na 15 minut przed sprawdzianem semestralnym. Pomysły mogą być jeszcze bardziej zaawansowane - transfder naszego umysłu na nośnik informacji i uniezależnienie się od naszego biologicznego, śmiertelenego, ograniczonego ciała biologicznego lub   podniesienie ilorazu inteligencji o 200 punktów.

Tego typu pomysły pojawiają się w nurcie transhumanizmu. O ile część postulatów  transhumanizmu doczekała się wielu fragmentarycznych realizacji i przybrała realne kształty, o tyle horyzont zamierzeń transhumanizmu – wytworzenie kondycji postludzkiej, przekroczenie granic natury ludzkiej - jest kontrowersyjny nie tylko od strony możliwości naukowo – technicznych, ale przede wszystkim od strony krytyki filozoficznej.  Aktualnie idea ta  jest w głównej mierze rozważana w literaturze science-fiction oraz  w tekstach  futurystycznych, prognozujących trendy rozwoju technologicznego. „Nowy człowiek” – efekt końcowy, postulowany jako zwieńczenie  transhumanizmu jest ideą, która implikuje szereg problemów ontologicznych  i aksjologicznych, dotyczących natury postludzkiej, inteligencji maszyn, cyborgizacji  człowieka, przeniesienia umysłu ludzkiego na nośnik cyfrowy, granic modyfikacji natury człowieka w imię przyszłej, wytworzonej natury postczłowieka.

 

Jakie są granice naukowe i moralne realizacji ulepszania człowieka w dziedzinie kompetencji poznawcznych? Na to pytanie poszukamy wspólnie odpowiedzi.

  • Foto