Zarejestruj

Projekty »

Jakie są granice ulepszania poznawczego człowieka?

:: Projekt K077 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
biologia, etyka, filozofia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autor
dr hab., prof. uczelni Zbigniew Wróblewski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Gmach Główny KUL (GG 213)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Idea trwałego ulepszania kondycji człowieka motywaje do badań  naukowych, futurologicznych projektów, ale także do  marzeń i  fantazji. Czy to nie jest kusząca wizja  np. transfer słownika języka chińskiego przez połączenia USB albo prostsza operacja - kalendarium hisotrii Polski transferujemy do mózgu na 15 minut przed sprawdzianem semestralnym. Pomysły mogą być jeszcze bardziej zaawansowane - transfder naszego umysłu na nośnik informacji i uniezależnienie się od naszego biologicznego, śmiertelenego, ograniczonego ciała biologicznego lub   podniesienie ilorazu inteligencji o 200 punktów.

Tego typu pomysły pojawiają się w nurcie transhumanizmu. O ile część postulatów  transhumanizmu doczekała się wielu fragmentarycznych realizacji i przybrała realne kształty, o tyle horyzont zamierzeń transhumanizmu – wytworzenie kondycji postludzkiej, przekroczenie granic natury ludzkiej - jest kontrowersyjny nie tylko od strony możliwości naukowo – technicznych, ale przede wszystkim od strony krytyki filozoficznej.  Aktualnie idea ta  jest w głównej mierze rozważana w literaturze science-fiction oraz  w tekstach  futurystycznych, prognozujących trendy rozwoju technologicznego. „Nowy człowiek” – efekt końcowy, postulowany jako zwieńczenie  transhumanizmu jest ideą, która implikuje szereg problemów ontologicznych  i aksjologicznych, dotyczących natury postludzkiej, inteligencji maszyn, cyborgizacji  człowieka, przeniesienia umysłu ludzkiego na nośnik cyfrowy, granic modyfikacji natury człowieka w imię przyszłej, wytworzonej natury postczłowieka.

 

Jakie są granice naukowe i moralne realizacji ulepszania człowieka w dziedzinie kompetencji poznawcznych? Na to pytanie poszukamy wspólnie odpowiedzi.

  • Foto